DECLARACIÓ D’INTENCIONS

La Declaració d’Intencions ha estat actualitzada per última vegada el 03-03-2023.

Identificador del responsable d’aquesta web

Identitat del Responsable: MERCARISTA SL

Nom comercial: ARATECH Lifestyle Technology

 CIF: B-86196656

Adreça: C/de Cronos 10 – 28037 Madrid

Correu electrònic: contacto@ara-tech.es

MISSIÓ

La Missió de ARATECH Lifestyle Technology  (d’ara endavant ARATECH) és l’anàlisi, creació, desenvolupament i promoció d’eines tecnològiques personalitzades a les necessitats dels nostres clients i partners.

La nostra missió és entendre la tecnologia com una eina que ajuda a les empreses en la seva transformació digital. D’altra banda, ARATECH desenvolupa solucions tecnològiques pròpies que ajuden a cobrir necessitats en la nostra Societat.

VISIÓ

Com a visió de l’empresa es vol donar una imatge seriosa i responsable, abastant, en la mesura que sigui possible, les necessitats del client, perquè aquest se centri en el realment important, el seu propi negoci.

ARATECH vol ser una empresa referent en solucions tecnològiques i transformació digital per als seus clients, així com ser una empresa socialment responsable i sostenible amb la Societat, el medi ambient  i el nostre entorn.

VALORIS

Adaptació a les expectatives i necessitats dels nostres clients i altres grups d’interès.
Compromís amb la millora continua en tots els processos de l’empresa.
Transparència i col·laboració amb subcontractistes, proveïdors, clients i entorn social.
Anàlisi i  gestió de la formació, motivació i preparació requerida pel nostre personal per a garantir les competències necessàries de cada lloc, en el temps i forma adequat.
Promovent el respecte al medi ambient i prevenció de la contaminació en funció dels nostres principals aspectes ambientals (consum de recursos, generació de residus no perillosos i emissions dels vehicles).
Compliment dels requisits legals i els establerts pels nostres clients (els que la pròpia organització subscrigui).
Implantació del marc de referència adequat per a establir i revisar els objectius de l’empresa, assegurant que la política es documenta, implementa, manté i es comunica a totes les persones que treballen per a l’organització o en nom d’ella.
Eficàcia en la gestió per processos i millora contínua del sistema de gestió.
Igualtat d’oportunitats sense prejudicis.
Respecte, responsabilitat i motivació.
Desenvolupament i creixement personal i laboral.
Excel·lència en el servei com a resposta a la confiança que el client diposita en la nostra empresa.
Responsabilitat sobre la labor que se’ns encomana com a empresa.
Integritat i transparència, en resposta a la confiança que diposita en la nostra organització i els seus col·laboradors.
Aportar des dels nostres projectes per a la millora de la nostra Comunitat i Societat Global.

CONTACTE

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquesta Declaració d’Intencions o qualsevol comentari sobre el portal https://www.ara-tech.es/, si us plau dirigeixi’s a contacto@ara-tech.es.

La Declaració d’Intencions ha estat actualitzada per última vegada el 03.03.2023.