POLÍTICA DE PRIVACITAT

MERCARISTA S.L., com a Responsable del Tractament, l’informa que, segons el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, (RGPD) i en la L.O. 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), tractarem la seva dades tal com reflectim en la present Política de Privacitat.

En aquesta Política de Privacitat descrivim com recollim les seves dades personals i per què els recollim, què fem amb ells, amb qui els compartim, com els protegim i les seves opcions quant al tractament de les seves dades personals.

Aquesta Política s’aplica al tractament de les seves dades personals recollits per l’empresa per a la prestació dels seus serveis. Si accepta les mesures d’aquesta Política, accepta que tractem les seves dades personals com es defineix en aquesta Política.

En compliment del que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el RGPD, en vigor a partir del 25 de maig de 2018, li comuniquem que les dades que ens faciliti quedaran incorporats i seran tractats segons la següent informació bàsica:

Qui és el responsable de les seves dades?

Identitat: MERCARISTA SL
Nom Comercial: ARATECH Lifestyle Technology
CIF: B-86196656
Adreça: C/de Cronos 10 – Madrid 28037
Tf. +34 661 736 754
Email: contacto@ara-tech.es
Web: www.ara-tech.es
Activitat: Serveis de Consultoria, Assessoria i Formació. Explotació electrònica per tercers.

Amb quines finalitats conservem les seves dades?

Sempre hem estat compromesos amb prestar els nostres serveis amb el més alt grau de qualitat, la qual cosa inclou tractar les seves dades amb seguretat i transparència. Els nostres principis són:

Legalitat: Només recopilarem les seves Dades personals per a fins específics, explícits i legítims.
Minimització de dades: Limitem la recollida de dades de caràcter personal al que és estrictament rellevant i necessari per als fins per als quals s’han recopilat.
Limitació de la Finalitat: Només recollirem les seves dades personals per als fins declarats i només segons els seus desitjos.
Precisió: Mantindrem les seves dades personals exactes i actualitzats.
Seguretat de les Dades: Apliquem les mesures tècniques i organitzatives adequades i proporcionals als riscos per a garantir que les seves dades no sofreixin danys, com ara divulgació o accés no autoritzat, la destrucció accidental o il·lícita o la seva pèrdua accidental o alteració i qualsevol altra forma de tractament il·lícit.
Accés i Rectificació: Disposem de mitjans perquè accedeixi o rectifiqui les seves dades quan ho consideri oportú.
Conservació: Conservem les seves dades personals de manera legal i apropiada i només mentre és necessari per als fins per als quals s’han recopilat.
Les transferències internacionals: quan es doni el cas que les seves dades vagin a ser transferits fora de la UE/EEE es protegiran adequadament.
Tercers: L’accés i transferència de dades personals a tercers es duen a terme d’acord amb les lleis i reglaments aplicables i amb les garanties contractuals adequades.
Màrqueting Directe i cookies: Complim amb la legislació aplicable en matèria de publicitat i cookies.

RECOLLIDA I TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Les tipus de dades que es poden sol·licitar i tractar són:

Dades de caràcter identificatiu.

També recollim de manera automàtica dades sobre la seva visita al nostre lloc web  segons es descriu en la política de cookies.

Sempre que sol·licitem les seves Dades personals, l’informarem amb claredat de quines dades personals recollim i amb quina fi. En general, recollim i tractem les seves dades personals amb el propòsit de:

Proporcionar informació, serveis, productes, informació rellevant i novetats en el sector.
Enviament de comunicacions.

El volem informar que la finalitat de les dades recollides és la gestió d’usuaris de la pàgina web, així com la gestió de comunicació electrònica.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

D’acord amb la normativa de protecció de dades aplicable, les seves dades personals podran tractar-se sempre que:

Ens ha donat el seu consentiment a l’efecte del tractament. Per descomptat podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
Per requeriment legal.
Per exisitr un interès legítim que no es vegi menyscabat pels seus drets de privacitat, com per exemple l’enviament d’informació comercial bé per subscripció a nostra newsletter o per la seva condició de client.
Per es necessària per a la prestació d’algun dels nostres serveis mitjançant relació contractual entre vostè i nosaltres.

Segons les finalitats de la recollida de les nostres dades, el tractament de les seves dades és necessari:

Gestionar la relació mercantil que ha subscrit i contractat amb nosaltres.

Consentiment de l’interessat (habilitat per l’article 6.1. RGPD)
Consentiment de l’interessat (habilitat per l’article 20 LSSICE)
Interès legítim (habilitat per l’article 6.1.f RGPD)
Execució d’un contracte (habilitat per l’article 6.1.b RGPD)
Consentiment de l’interessat (habitat per l’article 6.1.a RGPD)
2Envío de comunicacions comercials

Realització d’un pressupost ajustat a les seves necessitats.

Execució d’un contracte i/o relació precontractual (habilitat per l’article 6.1.b RGPD)
Gestionar comunicacions per correu electrònic amb interessats.

Consentiment de l’interessat (habitat per l’article 6.1.a RGPD)
Interès legítim (habilitat per l’article 6.1.f RGPD)
Dur a terme els processos de selecció de la societat.

Execució contractual (habilitat per l’article 6.1.b RGPD)
Consentiment de l’interessat (habitat per l’article 6.1.a RGPD)
Gestió dels empleats i recursos humans interns de la societat

Així mateix, totes les dades recollides són necessaris per a la prestació del servei. No obstant això, aquelles dades que estiguin marcats amb un asterisc () seran obligatoris. En el cas que les dades obligatòries no fossin facilitats MERCARISTA, S.L no podrà prestar-li el servei contractat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades no seran comunicats a terceres empreses.  Així mateix, l’informem que les seves dades no es transferiran internacionalment a cap tercer país.No obstant això, per a tenir la màxima transparència amb vostè, li indiquem que el nostre servei de correu electrònic està externalitzat amb Google, suposant això una transferència internacional de dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu. No obstant això, Google aporta garanties suficients en estar adherida a l’Acord EU – USl Privacy Shield (més informació prement aquí)

Quins drets tinc en matèria de protecció de dades?

Pot exercitar qualsevol dels següents drets comunicant-nos-ho a l’adreça postal C/ de Cronos 10, 28037 (MADRID) o a l’adreça electrònica indicada en l’encapçalat (JHERRANZ@ARA-TECH.ES). En tot cas, segons la normativa vigent té reconegut el:

Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
Dret a sol·licitar la limitació del tractament.
Dret a oposar-se al tractament.
Dret a la portabilitat.

Podrà fer ús dels següents formularis per a poder exercitar els seus drets d’una manera més fàcil. Pot descarregar-los prement aquí. Addicionalment, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). Més informació en l’Apartat VII del present document.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades de caràcter personal que utilitza MERCARISTA, S.L procedeixen del propi interessat.

Quines categories de dades manegem?

Les categories de dades de caràcter personal que es tracten:

Dades d’identificació
Nom
Cognoms
DNI / NIE / Passaport o document equivalent
Adreces postals
Adreces electròniques
Sexe
Data de naixement
Lloc de naixement
Informació comercial
Dades econòmiques
Número de compte bancària
Número de targeta de crèdit
Curriculum vitae
Dades acadèmiques
Titulacions
Aficions
Pertinença a associacions o clubs

MERCARISTA, S.L no tracta dades especialment protegides.

Des de MERCARISTA, S.L posem la màxima obstinació per a complir amb la normativa de protecció de dades atès que és l’actiu més valuós per a nosaltres. No obstant això, l’informem que en cas que vostè entengui que els seus drets s’han vist menyscabats, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), situada en C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid. Més informació sobre l’AEPD. http://www.agpd.es/

que finalitat tractarem les seves dades personals?

En MERCARISTA, S.L tractarem la seva informació per a:

Manteniment de la relació mercantil i prestació del servei contractat.
Enviament d’informació comercial vinculades amb el nostre sector.
Realització d’un pressupost ajustat a les seves necessitats.
Gestionar comunicacions per correu electrònic amb interessats.
Dur a terme els processos de selecció de la societat.
Gestió dels empleats i recursos humans de la societat.